Grafika do aktualności przedstawiająca logo FIATA i logo Arra Group

Arra Group® zostaje członkiem FIATA!

Pomnażamy wspólne korzyści!

FIATA jest organizacją o ogólnoświatowym zasięgu, zrzeszającą narodowe organizacje spedytorów ze 150 krajów. Członkami FIATA są krajowe organizacje zrzeszające przedsiębiorców spedycyjnych. W Polsce organizacją taką jest wyłącznie Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni, do której należy również Arra Group®.
Zadaniem FIATA jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych spedytorów oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez jej członków. W tym celu m.in. zajmuje się opracowywaniem i standaryzacją dokumentów wykorzystywanych przez spedytorów, warunków świadczenia usług spedycyjnych; współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi, których działalność wiąże się ze światowym handlem, transportem i spedycją.
Dzięki temu członkostwu Klienci i partnerzy biznesowi Arra Group® mogą być pewni najwyższej jakości świadczonych usług logistycznych.